Máy nén khí puny 24l

Thông số kỹ thuật

Máy nén khí

Bình chứa 24l

Nguồn điện 220v/50hz

Xuất ứ: Trung Quốc

Máy nén khí puny 24l

1,950,000 đ
Công ty
Mũi khoan rút lõi phi 90

Mũi khoan rút lõi phi 90

Mũi khoan rút lõi phi 90

450,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 75

Mũi khoan rút lõi phi 75

Mũi khoan rút lõi phi 75

375,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 63

Mũi khoan rút lõi phi 63

Mũi khoan rút lõi phi 63

315,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 50

Mũi khoan rút lõi phi 50

Mũi khoan rút lõi phi 50

250,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 40

Mũi khoan rút lõi phi 40

Mũi khoan rút lõi phi 40

200,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 32

Mũi khoan rút lõi phi 32

Mũi khoan rút lõi phi 32

200,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 250

Mũi khoan rút lõi phi 250

Mũi khoan rút lõi phi 250

1,250,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 25

Mũi khoan rút lõi phi 25

Mũi khoan rút lõi phi 25

200,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 21

Mũi khoan rút lõi phi 21

Mũi khoan rút lõi phi 21

200,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 200

Mũi khoan rút lõi phi 200

Mũi khoan rút lõi phi 200

1,000,000 đ
Trung Quốc
Mũi khoan rút lõi phi 140

Mũi khoan rút lõi phi 140

Mũi khoan rút lõi phi 140

700,000 đ
Trung Quốc