máy hàn ống ppr 63=160
-17%

Model:160-2

zalo 0912989032

Biên độ hàn 63-160mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-1700w

Công suất máy bào ống-700w

Công suất bàn gia nhiệt-1000w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-40kg

máy hàn ống ppr 63=160

12,300,000 đ
14,800,000 đ
JINLONG
Máy hàn ống nhiệt 110-355 (AP355-4H)

Model:355-4H

Biên độ hàn 110-355mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-53350w

Công suất máy bào ống-1100w

Công suất bàn gia nhiệt-3500w

Công suất máy thủy lực-750w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-230kg

Máy hàn ống nhiệt 110-355 (AP355-4H)

82,500,000 đ
Chính hãng
Máy hàn nhiệt 90-315 (AP315-4H)

Model:315-4H

Biên độ hàn 90-315mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-5350w

Công suất máy bào ống-1100w

Công suất bàn gia nhiệt-3500w

Công suất máy thủy lực-750w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-230kg

Máy hàn nhiệt 90-315 (AP315-4H)

47,300,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-250 (AP250-4H)

Model:250-4H

Biên độ hàn 63-250mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-3950w

Công suất máy bào ống-1100w

Công suất bàn gia nhiệt-2100w

Công suất máy thủy lực-750w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-120kg

Máy hàn ống nhiệt 63-250 (AP250-4H)

43,800,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-200 (AP200-4H)

Model:200-4H

Biên độ hàn 63-200mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-3650w

Công suất máy bào ống-1100w

Công suất bàn gia nhiệt-1800w

Công suất máy thủy lực-750w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-120kg

Máy hàn ống nhiệt 63-200 (AP200-4H)

39,500,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-160 (AP160-4H)

Model:160-4H

Biên độ hàn 63-160mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-3350w

Công suất máy bào ống-1100w

Công suất bàn gia nhiệt-1500w

Công suất máy thủy lực-750w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-120kg

Máy hàn ống nhiệt 63-160 (AP160-4H)

35,600,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-250 (AP250-4)

Model:250-4

Biên độ hàn 63-250mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-2830w

Công suất máy bào ống-830w

Công suất bàn gia nhiệt-2000w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-97kg

Máy hàn ống nhiệt 63-250 (AP250-4)

26,500,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-200 (AP200-4)

Model:160-2

Biên độ hàn 63-160mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-2300w

Công suất máy bào ống-700w

Công suất bàn gia nhiệt-1600w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-40kg

Máy hàn ống nhiệt 63-200 (AP200-4)

18,500,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-160 (AP160-4)

Model:160-2

Biên độ hàn 63-160mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-1700w

Công suất máy bào ống-700w

Công suất bàn gia nhiệt-1000w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-40kg

Máy hàn ống nhiệt 63-160 (AP160-4)

16,400,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-200 (AP200-2)

Model:200-2

Biên độ hàn 63-160mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-2300w

Công suất máy bào ống-700w

Công suất bàn gia nhiệt-1600w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-50kg

Máy hàn ống nhiệt 63-200 (AP200-2)

14,400,000 đ
Chính hãng
Máy hàn ống nhiệt 63-160 (AP160-2)

Model:160-2

Biên độ hàn 63-160mm

Điện áp-220v/50Hz

Tổng công suất-1700w

Công suất máy bào ống-700w

Công suất bàn gia nhiệt-1000w

Biên độ nhiệt độ hàn-190độ C-279 độ C (PE,PP,PB,PVDF)

Trọng lượng-40kg

Máy hàn ống nhiệt 63-160 (AP160-2)

13,800,000 đ
Chính hãng